Hotline: 0901 599 989

Giáo trình mới nhất

Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Sự khác biệt

Giáo trình độc đáo mới nhất

Giáo trình độc đáo cập nhất mới nhất năm 2017 từ NXB danh tiếng Oxford lồng ghép sáng tạo bài học với các hoạt động trải nghiệm khám phá cùng cách tiếp cận mới lạ khơi gợi tính chủ động học hỏi của học sinh.

Các lớp Happy Kids sẽ sử dụng cuốn Show and Tell 1 và 2

Các lớp Smart Kids và Super Kids sẽ sử dụng cuốn Star Light từ quyển 1 tới 5.