Summer Camp 2019 - GLOBAL CITIZEN bao gồm 2 kì:

- Kì 1 từ ngày 01/6/2019 – 28/06/2019 (20 ngày)

- Kì 2 từ ngày 01/07/2019 – 31/07/2019 (23 ngày)

80A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Email: info@enspire.vn

Hotline: 0901 599 989

website: enspire.edu.vn

Đăng kí
để nhận ưu đãi

Chương trình cho trẻ 6 tuổi

Chương trình cho trẻ 7-15 tuổi