Hotline: 0901 599 989

Cam kết đầu ra

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Sự khác biệt

Cam kết chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn thành khóa học các lớp Happy Kids, học sinh có thể giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh, viết những câu ngữ pháp đơn giản.

Đầu ra cho các lớp Smart Kids, Super Kids tương đương trình độ Starter, Movers, Flyers chuẩn đầu ra khung Cambridge.