các môn học lớp 2 năm 2023

Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đã được Nhà Nước thông qua để áp dụng vào việc giảng dạy trẻ em cấp tiểu học. Đối với trẻ lớp 2, việc thực thi này mới chỉ được bắt đầu từ năm 2021. Vậy cha mẹ đã hiểu rõ được các môn học lớp 2 năm 2023 2024? Con sẽ được học những gì, theo chương trình cụ thể như thế nào và đem lại những lợi ích ra sao? Cùng Enspire đi tìm hiểu ngay nhé!