Sự kiện

Chuyên mục sự kiện này của Enspire bao gồm các hoạt động giáo dục như hội thảo, buổi thuyết trình, lớp học trực tuyến, chương trình đào tạo, các hình ảnh khóa học ngắn hạn và các hoạt động ngoại khóa thuộc trung tâm đến các phụ huynh học sinh. Những sự kiện này được tổ chức bởi các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, giảng viên, các trường,...