các từ vựng về phương tiện giao thông

Hoạt động giao thông, đi chuyển là hoạt động hết sức thường nhật trong cuộc đời mỗi chúng ta. Trong việc học tập và giao tiếp tiếng anh cũng vậy. Việc sử hữu các từ vựng về phương tiện giao thông bằng tiếng anh sẽ giúp bạn tự tin hơn, có thể giao tiếp về chủ đề này. Enspire chia sẻ tổng hợp các từ vựng về phương tiện giao thông phổ biến nhất.