từ vựng tiếng anh theo chủ đề health

Enspire chia sẻ tổng hợp các từ vựng tiếng anh theo chủ đề health. Sức khoẻ vốn đã là chủ đề hết sức thông dụng và quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta. Việc học từ vựng về chủ đề này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày. Ngoài ra còn giúp bạn có thể mô tả tình trạng sức khoẻ của mình với bác sĩ, người xung quanh.