từ vựng tiếng anh về đồ dùng trong phòng ngủ

Từ vựng tiếng anh về đồ dùng trong phòng ngủ là những từ rất thông dụng và thường được sử dụng trong cuộc sống. Dù chỉ là những từ rất đơn giản và thường gặp nhưng không phải ai cũng có thể nắm được hết toàn bộ. Đặc biệt là đối tượng người mới học tiếng anh và trẻ em. Enspire gửi tổng hợp 30+ từ vựng tiếng anh về chủ đề phòng ngủ đầy đủ nhất.