từ vựng tiếng anh về shopping

Shopping là hoạt động không thể thiếu để duy trì cuộc sống và vận hành xã hội loài người ngày nay. Vậy bạn đã trang bị cho mình những từ vựng tiếng anh về shopping chưa? Đây là chủ đề rất phong phú, đa dạng gồm nhiều hoạt động, sự vật sự việc, con người. Nó cũng rất hay được dùng làm đề tài trong các bài thi tiếng anh, đặc biệt là các cuộc thi cấp chứng chỉ quốc tế. Trang bị cho mình những từ vựng này để có hành trang tốt nhất với Enspire ngay nào!