từ vựng tiếng anh về sinh hoạt hàng ngày

Từ vựng tiếng anh về sinh hoạt hàng ngày là các từ ngữ chỉ các hoạt động như ăn cơm, dọn dẹp, đi học đi làm trong tiếng anh. Bạn đã có cho mình vốn từ vựng đầy đủ về chủ đề này chưa? Học tập ngay bộ từ vựng siêu đầy đủ chủ đề sinh hoạt hàng ngày của Enspire nhé.