từ vựng về các loại bệnh trong tiếng anh

Sẽ thật tệ nếu chúng ta không thể miêu tả về các loại bệnh tình liên quan đến sức khoẻ của chính bản thân mình phải không? Enspire chia sẻ bộ từ vựng về các loại bệnh trong tiếng anh. Trong đó có đầy đủ các loại bệnh được phân loại theo triệu chứng của từng bộ phận trên cơ thể. Được phân loại gồm cả từ vựng đơn giản trình độ A1 đến trình độ chuyên ngành hoặc cao hơn. Mong các bạn học tập thật tốt.